KONTAKT ADRESA

Adresa za poštu:

Tomislav Pavlović, V.Stepe 9, 73240 Višegrad (BiH)

telefon: +387 65 402 198,  +387 58 630 100

faks: +387 58 620 565

www.kinologijadrina.com

e-mail: rku@kinologijadrina.com  ili tomo@teol.net

Facebook: Kinologija Drina

Žiro račun NLB Razvojna banka: 562-006-00001588-93